hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

A-E F-I J-N O-S T-Z

Do této třídy patří především soli kyseliny fosforečné. K nim jsou pro svou blízkou krystalochemickou příbuznost zařazeny ještě soli kyseliny arzeničné a vanadičné. Čistě formálně jsou tyto kyseliny podobné kyselinám, jež jsou chemickým základem minerálů IV. třídy, s tím důležitým rozdílem, že obsahují tři atomy vodíku.

Čtyři velké atomy kyslíku jsou uspořádány do čtyřstěnu a v jeho středu se nachází atom fosforu, arzenu nebo vanadu. Vestavěním mnoha různých a různě velkých atomů a skupin a chemicky nevázaných molekul vody dostává krystalová mřížka méně přehlednou a stejnoměrnou strukturu. Čtyřstěn bývá deformován, některá místa v krystalové mřížce zůstávají neobsazena.

Ačkoliv bylo poznáno několik stovek fosfátů, arsenátů a vanadátů, nejsou nikterak hojné. Některé fosfáty jsou podobně jako arsenáty primární; avšak většina členů této skupiny vniká oxidací primárních sulfidů. Jejich vlastnosti jsou různé, ale všeobecně mají sklon být měkké, křehké, barvité a velmi dobře krystalizující. Fosfáty zahrnují radioaktivní minerály, forbenit a autunit, olovem bohatý pyromorfit, zářivě modrý lazulit a tyrkys, který dal své jméno odstínu modré barvy. Tvrdost fosfátů je mimořádně variabilní, kolísá od jedné poloviny u vivianitu až do 5-6 u tyrkysu.

Mnohé z arsenátů jsou velmi vyhledávané sběrateli, zejména dobře vyvinuté krystaly a druhý zářivě zbarvené, jako jsou adamin, erytrin, mimetit a bayldonit. Arsenáty mívají hustotu 3-5 kromě mimetitu, který, protože obsahuje olovo, má hustotu 7,1-7,3. Tyto minerály mívají obvykle nízký stupeň tvrdosti. Vanadáty jsou pravděpodobně nejlépe známé a nejběžnější se nacházejí jako nádherně červené nebo oranžové hexagonální krystaly.