hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

A-E F-I J-N O-S T-Z

Halogenidy jsou sloučeniny, ve kterých se kovové prvky kombinují s halogeny (prvky chlór, bróm, fluór a jód). Jsou běžné ve více geologických prostředích.  Nacházejí se v rozpuštěném stavu v mořské vodě. Během geologického vývoje Země byly často celé mořské zálivy odděleny od moře a vznikly laguny, které postupně vysychaly. Tak vznikla obrovská solná ložiska. Tento proces si můžeme snadno napodobit, když plochou nádobu naplněnou nasyceným roztokem soli necháme nějakou dobu stát. Když se vypaří voda, zůstanou v nádobě krásně vyvinuté krychlové krystaly soli kamenné. Některé halogenidy (fluorit, kryolit) vznikly také hydrotermálně nebo pegmaticky.

Prvky této skupiny tvoří s mnoha dalšími prvky sloučeniny velmi podobných vlastností: mají slanou chuť, většinou jsou dobře rozpustné ve vodě, jejich vodné roztoky vedou velmi dobře elektrický proud, mají relativně vysokou teplotu tání, nemají kovový vzhled a mají dokonalou štěpnost. Z těchto vlastností lze vyvozovat, jaké vazby panují mezi atomy uvnitř krystalové mřížky: Vazby mezi atomy jsou velmi pevné, existují v nich kladné a záporné částice, ale počet rozdílně nabitých částic musí být stejný, protože krystal je navenek neutrální. Jako příklad nám může sloužit kamenná sůl s chemickým složením NaCl. Atom sodíku je nabit kladně, atom chloru je nabit záporně. Jelikož se kladně a záporně nabité částice přitahují, vzniká dokonale uspořádaný trojrozměrný útvar, ve kterém se pravidelně střídají kladné a záporné atomy, takzvaná krystalová mřížka.  Každý atom sodíku je v soli kamenné obklopen šesti atomy chloru tvořícími osmistěn a každý atom chloru je zase obklopen šesti atomy sodíku, rovněž ve tvaru osmistěnu.  Ponoříme-li takový krystal do vody, proniknou částice vody mezi nabité atomy soli, oddělí je od sebe, rozruší mřížku a krystal se rozpustí. Zavedeme-li pak do tohoto roztoku elektrický proud, dají se nabité atomy do pohybu směrem k odpovídajícímu pólu, elektrický obvod je uzavřen a protéká proud.