hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Dukelská 1
České Budějovice
37051

tel.: 038/6357 565 (ekon. odd.) fax: 038/635 447
otevřeno celoročně denně kromě pondělí 9 – 17,30

Vstupné:
Základní: 20 Kč (expozice), 6 Kč (výstavy)
Snížené: 10 Kč (expozice), 3 Kč (výstavy)
Speciální: Velká sezónní výstava 10 Kč

Muzeum nemá bezbariérový přístup.

dočasná geologicko – mineralogická expozice ( 2. poschodí ), základní druhy minerálů a hornin, regionální přehled – minerály a horniny podle útvarů, vltavíny

Sborník přírodní vědy - 2 x ročně

e-mail: muzeumcb@cb.cesnet.cz
odkaz: http://www.cbvk.cz/muzeum.html