hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

CHRAST

Městské muzeum
Náměstí 1 – Zámek
Chrast
538 51

tel.: 0455/667 194
otevřeno úterý až pátek 8 – 11, 13 – 16; sobota až neděle 9 – 12, 13 – 16

základní geologie, nerostné suroviny, mineralogie a paleontologie v Chrasti a okolí