hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

ČESKÝ KRUMLOV

Grafitový důl Český Krumlov
Chvalešická ul.
Český Krumlov
38111

tel.: 0337/*711 199 fax: 0337/2651
otevřeno v červenci a srpnu denně 9 – 17

Vstupné:
Základní: 60 Kč
Snížené: 30 Kč děti do 15 let
Speciální: 120 Kč cizinci

Muzeum nemá bezbariérový přístup

Hornicko – geologická expozice k těžbě grafitu a polymetalických rud v Českém Krumlově a okolí, otevřená v roce 1991 za účelem propagace hornických tradic na Českokrumlovsku. Expozice je situována v důlním provozu. Prohlídkový okruh o délce cca 1800m, část návštěvníci absolvují důlním vláčkem. Základní důlní zařízení, grafitové ložisko, mineralogické zajímavosti.

Pozn.: Soukromé muzeum, provozovatel Ing. Josef Lukšan, Urbinská 143, 381 01 Český Krumlov, tel.:0337/61049