hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

JIHLAVA

Muzeum Vysočiny
Masarykovo nám. 57-58
Jihlava
586 01

tel.: 066/20 091 fax: 066/730 08 28

otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 12,30 – 17
otevřeno: duben ( pouze o víkendech 9 – 17 ), květen 9 – 17, červen až srpen 9 – 18, září 9 – 16,
říjen ( pouze o víkendech 9 -16 )

Vstupné:
Základní: 30 Kč
Snížené: 15 Kč
Volné: ICOM, AMG
Příplatky, poplatky:
Muzeum nemá bezbariérový přístup.

geologie jihlavského regionu, ložiska nerostných surovin, mineralogie, pegmatity, Stonařovský meteorit

Pozn.: V pobočce Roštejn u Třeště expozice Historie a současnost kamenictví na Vysočině;

Otevírací doba knihovny nebo badatelny po předchozí domluvě

Periodika: Vlastivědný sborník Vysočiny

e-mail: muzeum.vysociny@post.cz