hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

LITOMĚŘICE

Okresní vlastivědné muzeum
Mírové Nám. 171
412 01 Litoměřice

tel.: 0416/731 339
otevřeno úterý až neděle 10 - 17

chronologicky uspořádaná expozice historického vývoje přírody okresu litoměřice, mineralogické, petrologické a paleontoogické ukázky (stálá expozice v budově Staré radnice v Litoměřicích)