hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

MĚDĚNEC

Geotour
Hornická 164
Měděnec
431 84

tel.: 0398/963 183 fax: 0398/963 101
otevřeno denně 9 – 17

Regionální mineralogická expozice zaměřená na oblast Měděnce a Krušných hor, Expozice minerálů. Návštěvní důl Měděnec - Fárání těžní klecí na IV. patro v hloubce 220 m. Hlavní prohlídkový okuh je dlouhý asi 1 km a seznamuje s provozem hlubinného dolu. Středověký důl Maria Hilf na Mědníku - 800 m chodeb ve dvou patrech propojených komínem. V horním patře jsou neporušené ručně ražené chodby se stopami ražby želízkem a mlátkem. Na řadě míst bohaté povlaky malachitu a chryzokolu.