hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

NOVÁ PAKA

Městské muzeum Nová Paka
Klenotnice drahých kamenů
Masarykovo nám. 1
Nová Paka
509 01

tel.: 0434/2608
otevřeno březen až říjen denně mimo pondělí 8 - 1630

geologický vývoj podkrkonošského permokarbonu, drahé kameny podkrkonoší ( vlastní Klenotnice )