hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

OSTRAVA

Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1
728 41 Ostrava

tel: (069) 612 37 60, (069) 612 53 38
fax: (069) 611 44 49

e-mail: ostrmuz@iol.cz
odkaz: http:/web.iol.cz/ostrmuz

Otevírací doba v sezóně 2002: pondělí - pátek : 9.00 - 17.00 hodin
sobota - neděle : 9.00 - 13.00 hodin
červen - září: neděle: zavřeno

Zavírací den: státní svátky

Délka prohlídky: všechny stálé expozice cca 60 - 90 min

Rezervace na tel. čísle: (069) 612 37 60, (069) 612 53 38

Výše vstupného: 20,- Kč : dospělí - vstup na všechny výstavy
15,- Kč : studenti, důchodci, vojáci, invalidé - všechny výstavy
dospělí - pouze na aktuální výstava
10,- Kč : děti, skupiny - všechny výstavy
důchodci, vojáci, studenti, invalidé - akt. výstava

zdarma: předškolní děti, držitelé průkazů AMG, ICOM ITIC,
slevy na karty: GO 25, ISIC, , EURO 26, CLUB FOR TWO

Výše vstupného pro cizince: Vstupné je stejné pro domácí i zahraniční návštěvníky

Průvodcovské texty: anglicky, německy, francouzsky, holandsky

Placení platebními kartami není možné

Ve které dny je vstupné zdarma: Den muzeí - květen (18. 5.)
Dny evropského kulturního dědictví - září

Noční prohlídka: není

Bezbariérový přístup: expozice OM se nacházejí ve 2. a 3. podlaží bez výtahu

Stálé expozice:
Z důvodu připravované rekonstrukce budovy staré radnice, ve které sídlí naše muzeum, budeme již konce ledna uzavírat část stálých expozic. Po dobu první etapy přestavby budou přístupny tyto expozice:

DOVEDNOST LIDSKÝCH RUKOU (hodiny, předměty z keramiky, porcelánu, skla a cínu, ale také výrobky kovozpracujících řemesel - kovářství a zámečnictví, kuřácké potřeby, dýmky, pánský boutique, fotoaparáty a jízdní kola, šicí stroje, církevní náčiní a ikony, Maškův orloj, orchestrion aj.)

NEŽIVÁ PŘÍRODA (nerosty, horniny, zkameněliny, Šustova paleontologická sbírka karbonu, unikátní kolekce důlních svítidel)

Jiné aktivity: Fotoarchiv (pondělí, čtvrtek 8-14 hod)

Čtvrtletník “Zpravodaj Ostravského muzea”

Obřadní síň v objektu: není

Možnost stravování: Klub umělců a přátel muzea

(v suterénu budovy Ostravského muzea)