hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

PRAHA

Národní muzeum v Praze
Václavské nám. 68
Praha 1
115 79

tel.: 02/2449 7111 fax: 02/2422 6488

otevřeno denně 9 – 17 ( říjen až duben ), 10 – 18 ( květen až září ), zavírací den první úterý v měsíci
otevírací doba knihovny nebo badatelny: Studovna Po-Pá 9 - 19

Vstupné:
Základní: 60 Kč
Snížené: důchodci, vojáci, žáci, studenti, držitelé ZTP, ZTPbr
Speciální: rodinné
Volné: děti do 6 let, studenti uměleckých směrů VŠ a SŠ, členové společnosti přátel NM, ICOM, AMG, PTK, novináři, patronátní SOS dětské vesničky ad.
Příplatky, poplatky: odborný výklad, fotografování

Muzeum nemá bezbariérový přístup.

Expozice mineralogicko-petrologického oddělení: Systematická mineralogická sbírka ( Svět ). Česká sbírka – Česká rudní ložiska, naleziště nerudních minerálů podle geologických jednotek. Meteority, tektity, systematická sbírka hornin. Kabinet drahých kamenů.

Pozn.: Stálé expozice doplňují výstavky: Přírůstky mineralogicko-petrologického oddělení NM, jihočeské vltavíny, sběratelská soutěž členů mineralogické sekce SNM, novinky z odborné literatury

Expozice paleontologického oddělení: Starší prvohory ( Barrandeum ), mladší prvohory ( Sternbergeum ), druhohory až čtvrtohory Českého masivu, vývoj života v geologické minulosti Země.

Periodika:
Časopis NM - řada přírodovědná - 4 x ročně
Sborník NM - řada B (Přírodní vědy) - 4x ročně
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze - 1x ročně

e-mail: ais@nm.anet.cz
odkaz: http://www.nm.cz