hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

PRAHA

Národní technické muzeum
Kostelní 42
Praha 7
170 78

tel.: (02) 203 99 242
fax: (02) 333 71 801

muzeum má bezbariérový přístup.

Expozice zaměřená na rudní a nerudní suroviny podle druhů, průvodní horniny, ukázky zkamenělin, ložiska a výskyty v České republice a na Slovensku. Hornictví - hornická expozice je umístěn ve dvou suterénních podlažích. Je rozdělena na rudný a uhelný důl, expozici hornické techniky a nerostných surovin dobývaných na území ČR. Je věrnou kopií skutečných dolů. Na trase o celkové délce přes 1 km je vystaveno přes 600 exponátů veškeré hornické techniky.

Pozn.: Expozice mineralogie a geologie je součástí stálé expozice hornictví, připravuje se rekonstrukce

Periodika: Rozpravy NTM - 1 x ročně - z dějin hornictví, z dějin hutnictví, z dějin geodézie a kartografie

e-mail: ntm@ntm.cz (centrální evidence), info@ntm.cz (prezentační oddělení)
odkaz: http://www.ntm.cz