hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

PŘÍBRAM

Okresní muzeum Příbram
Březové Hory 293
Příbram IV
261 02

tel.: 0306/22 566, 26 307

Otevřeno od dubna do října denně mimo pondělí 9 – 17, od listopadu do března v úterý až pátek 9 – 16

mineralogie příbramské rudní oblasti, systematická sbírka z ložisek Březové Hory, Bohutín, Vrančice, žilné textury, minerály uranového ložiska Příbram, železné rudy a železité křemeny Barrandienu

Pozn.: Ostatní expozice – Historie příbramského hornictví, vývoj svislé dopravy v Ševčínském dole, parní stroj na dole Anna, možnost prohlídky Mariánské štoly