hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

ZNOJMO

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Přemyslovců 6
669 45 Znojmo

tel.: 0624/224 961 fax: 0624/225 210

Otevřeno od října do dubna ( mimo sezónu ) od pondělí do pátku 9 – 16, od května do září denně 9 – 16

Vstupné:
Základní: 15 Kč
Snížené: 7 Kč
Volné: AMG, ICOM, Karta mládeže

muzeum má bezbariérový přístup.

Geologie Znojemska - z pohledu regionální geologie vznik a vývoj území, které lež na rozhraní dvou zcela odlišných orografických soustav - Českého masívu a karpatské soustavy. Geologickou a petrografickou část expozice doplňuje ukázkami nerostů z našich i zahraničních klasických nalezišť instalace mineralogického systému, a také regionální topografický přehled minerálů, mezi něž patří rovněž i moravské vltavíny. Vznik a vývoj života je v regionální expozici doložen nálezy fosilní flóry a fauny.

Otevírací doba knihovny nebo badatelny: Út-Čt 10-15

e-mail: znojmuz@fpozn.cz
odkaz: http://www.fpozn.cz/~znojmuz