hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

TACHOV

Chodová Planá - Možnost nalezení tetraedritu, sfaleritu, argenitu, galenitu, pyritu, chalkopyritu, barytu, berylu, vápenníků, bornitu, cobaltinu, kalcitu,fluoritu, bismutu, niklskuteruditu, antimonitu,...
Stříbro - baryt, fluorit, chalkopyrit, pyrit, sfalerit, nussierit, barytokalcit, cerusit, galenit, polysferit, pyromorfit
Černošín - amfibol
Vlčí Hora u Černošína - augit, amfibol