hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

PLZEŇ - JIH

Hradiště u Kasejovic - jjv. zlaté rýže na Kopřivnickém a Zlatém potoku.
Kotouň - zjz. od Kasejovic, vých. od Nepomuka, bývalá rýžoviště zlata.
Nekvasovy - zjz. od Kasejovic, jjv. od Nepomuka, živec až ve 2 cm krystalech v pegmatitech. Valounky rutilu až 1,5 cm mění se v ilmenit, jádro bývá rudohnědé, okraje černé v síle několika mm jsou proměněny v ilmenit. Otřelé krystaly jsou dosti hojné. Zlato se rýžovalo v potocích.
Řesanice - jz. od Kasejovic, bývalo dolována zlato na kontaktu žuly a ruly na cestě od Řesanic do Hradiště.
Starý Smolivec - sev. od Kasejovic, sz. od Blatné, azbest na Borek s chromitem, mastkem, pikrolitem. Chromit drobný, místy hojný, bývá vtroušen do hadce, mastek, pikrolit tvoří řemenovité povlaky na hadci, větrá v bílý prášek. Hadec bývá provázen chryzotilem.
Újezd u Kasejovic - sev. od Kasejovic, zlato bylo rýžováno i dolováno na více místech. (U Lnář, v lese Kamýku, u kapličky sv. Vojtěcha, Jakubský dol aj. ) Na haldách Jakubské šachty výskyt telluridů.
Životice - záp. od Kasejovic, vjv. od Nepomuka, bývalé rýžoviště zlata v terénu mezí Životicemi a Kasejovicemi.
Kasejovice - zlato