hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

CHOMUTOV

Čermíky u Kadaně - čermíkit, sádrovec
Hazlov u Chebu - egeran
Kadaň - kaolinit, sádrovec, analcim, aragonit, seladonit
Měděnec, Krušné hory - fluorit, chalkopyrit, pyrit, sfalerit, hematit, azurit, chryzokol, malachitlimonit, chalcedon, magnetit, achát
Kovářská - fluorit
Přísečnice - ametyst