hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

TEPLICE

Bořislav u Teplic - augit, amfibol
Cínovec
- schellit, pyknit, stolzit, křemen, cinvaldit, stanin, wolframit, bismut, fluorit, topaz, olivenit
Duchcov - sádrovec, baryt, pyrit, markazit
Horní Krupka - bizmut, arzenopyrit, fluorit, chalkopyrit, pyrit, sfalerit, scheelit, apatit, pyknit, hematit, ortoklas, molybdenit, galenit, nakrit, kasiterit, biotit, wolframit
Lukov - augit, amfibol
Paškopole u Bořislavi - rubelan, byssolit, biotit, augit, amfibol
Teplice - natrolit, augit
Vrchoslav u Teplic - fluorit
Moldava - fluorit, barit, galenit