hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

BENEŠOV

Roudný u Vlašimi - arzenopyrit, baryt, dolomit, fluorit, zlato, chalkopyrit, pyrit, siderit
Bílkovice
- ssz. od Vlašimi, v rulách se často vykytuje železitý jaspis s křemenem a chalcedonem.
Domašín
- zsz. od Vlašimi, opál voskový a obecný z vrchu Kalamajky, záp. od Domašína.
Včelákova Lhota
- jv. od Sedlce, jz. od Milíčína, tuha v grafitové břidlici, krystalický vápenec.
Mitrovice
– j. od Miličína, z. od Ml. Vožice, na Hradišti lámán v loži vápenec.