hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

TRUTNOV

Obří důl - arzenopyrit, fluorit, křemen, chalkopyrit, pyrit, pyrhotin, scheelit
Vrchlabí - pískovec, svor (obě horniny)
Vestřev - pyrop