hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

NÁCHOD

Vernéřovice u Trutnova - chalkopyrit, pyrit, měď, malachit, chalkozín, bornit
Běloves - kuprit
Broumov - goethit
Běstvina - fluorit, baryt, křemen, pyrit