hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

PŘÍBRAM

Bohutín u Příbrami - baryt, chalkopyrit, nussierit, kampylit, pyrargyrit, kalcit, berthyerit, cerusit, galenit, antimonit, semseyit, arzén, tetraedrit
Příbram
- stříbro, allemontit, greenockit, baryt, nussierit, kampylit, wurtzit, cerusit, sametka, antimonit, heteromorfit, jamesonit, boulangerit, pyroluzit, arzén, antimon, uranin, cronstedtit, psilomelan, goethit, morion, argentit, valentinit, kermezit, galenit, miargyrit, pyrostilmit, skutterudit, freieslebenit, stefanit, bournonit, baryt, wulfenit, pyromorfit
Vrančice u Milína
- stříbro, pyrit, sfalerit, siderit, mottramit, galenit, chalkozín, limonit, tetraedrit, boulangerit, goethit
Krásná Hora nad Vltavou
- semseyit
Milešov v Čechách
- antimonit
Buk
- sev. od Milína, jv. od Příbrami, tmavohnědý granát v malých zrnech, dále v žulách krystalovaný křemen a živec.
Cetyně
- jv. od Milína, dříve se kutaly stříbrné rudy a rýžovalo zlato.
Mokrsko - zlato