hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

BLANSKO

Rudice - křemené geody
Blansko - titanit
Kunštát - anhydrit, rula (hornina)
Valchov u Boskovic - valchovit
Kozákov - olivín, křemen, měď, jaspis
Slatinka u Letovic - magnetit