hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

BRNO - VENKOV

Hrubšice u Mor. Krumlova - plasma, bronzit, antofylit, magnezit, chalcedon, chromit, serpentin
Nová Ves u Oslavan
- kašolong, azbest, byssolit, plasma, bronzit, chalcedon, biotit, chromit, serpentin
Slavkov
- lollingit, arzenopyrit, baryt, fluorit, křemen, topaz, chalkopyrit, zippeit, gummit, autunit, sfalerit, scheelit, apatit, karfolit, pyknit, apatit, ametyst, chalkolit, torbernit, apatit, cinvaldit, jarosit, molybdenit, nakrit, kasiterit, uranin, hubnerit, wolframit
Tišnov
- kalcit, baryt, fluorit, křemen, chalkopyrit, hematit, ametyst, bornit, záhněda
Ivančice
- pyropy