hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

ŠUMPERK

Branná u Jeseníka - grafit, staurolit
Maršíkov u Sobotína
- stilbit, chabazit, křemen, apatit, rhaeticit, spessartin, ortoklas, sillimanit, violan, spinel, zoisit, epidot, chryzoberyl, beryl, fosgenit, muskovit, ilmenit, amfibol, skoryl 
Sobotín u Šumperka
- mastek, albit, adulár, křemen, chalkopyrit, pyrit, apatit, rutil, prehnit, epidot, staurolit, magnetit, ilmenit, titanit
Vernířovice u Šumperka - mastek, almandin, epidot, beryl, apatit