hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

JESENÍK

Žulová - kalcit, fluorit, chabazit, wollastonit, křemen, titanit, violan, almandin, cyprin, byssolit, klinozoisit, epidot, antofylit, flogopit, fergusonit, allanit, augit, záhněda, grosulár
Zlaté hory
- arzenopyrit, alumit, kalcit, baryt, ankerit, hemimorfit, křemen, zlato, chalkopyrit, pyrit, pyrhotin, sfalerit, covellín, azurit, anatas, siderit, cerusit, sagenit, galenit, chalkozín, limonit, magnetit
Vápenná u Žulové
- kalcit, stilbit, chabazit, wollastonit, křemen, almandin, epidot, antofylit, tremolit
Jizerská louka
- zirkon, magnetit, ilmenit, safír
Branná
- staurolit
Jeseník - almandin, kyanit, staurolit, antimonit, zlato
Písečná u Jeseníku - muskovit