hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

BEROUN

Cerhovice u Hořovic  - wavellit, kakoxen, barrandit
Dědova Hora u Hořovic
- rtuť, baryt, dolomit, ankerit, chalkopyrit, pyrit, cinabarit, hematit, baryt, siderit
Mořina
- kalcit
Zaječov u Hořovic
- ankerit, wavellit, barrandit, hematit, limonit, křemen
Čertovy schody u Koněprus - kalcit
Zdice - usazené horniny se sideritem