hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

BULHARSKO

Elšica (důl), blíže Panagjurište chalkopyrit, pyrit
Ignatievo u Varny manganit, ludwigit
Jambol manganit
Krumovo magnetit
Madan sfalerit, galenit
Madžarovo, vých. Rodopy heulandit, chabazit, natrolit, analcim, sfalerit, cerusit, galenit
Pirin chalkopyrit, pyritgalenit, magnetit
Parvenec u Jambolu apofylit
Samokov magnetit
Vitoša (pohoří) u Sofie zlato, molybdenit, skoryl, záhněda
Zlatograd chromit