hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

FINSKO

Hirvivaara kyanit
Kaatiala columbit
Korsnas apofylit
Nivala chalkopyrit, pyrit, pyrhotin, magnetit
Nólsoy (jeskyně Skútin), Faerské ostrovy saponit, stilbit, levyn, mezolit, apofylit
Ojamo plagioklasy
Orijärvi chalkopyrit, sfalerit, galenit
Otanmäki magnetit, ilmenit
Outokumpu chalkopyrit, pyrit, pyrhotin, sfalerit, eskolait, uvarovit
Paala antofylit
Pargas chondrodit, grafit, flogopit, amfibol
Pernio amfibol
Pitkaränta chalkopyrit, bornit, magnetit, kasiterit
Pusunsaari, Impilaks mejonit
Ultevis, Laponsko viridin
Välimäki ilmenit
Vitaniemi amblygonit
Vuohijärvi chalkopyrit, pyrhotin, magnetit, ilmenit, perovskit
Vütaniemi ixiolit
Ylojärvi pyrit, arzenopyrit, sfalerit, rutil