hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

BÝVALÁ JUGOSLÁVIE

Allchar (Alšar) u Mrežička, blíže Roždenu, Makedonie markazit, auripigment, realgar
Avala u Bělehradu cinabarit
Bakovic u Sarajeva zlato, antimonit
Bor u Zaječaru, Srbsko chalkopyrit, pyrit, rutil, covellín, chalkozín, bornit
Busavača hyalofán
Cetinje valentinit
Dobri Potok, Srbsko galenit, antimonit
Dobrova dravit
Dravograd verdelit
Duboštica (Vareš), Bosna chromit
Fojnica, Bosna zlato, antimonit
Gospića (Grgini brijeg) bauxit (hornina)
Idrija, Slovinsko rtuť, epsomit, cinabarit, metacinabaryt
Kostajnik, Srbsko antimonit
Kreševo u Sarajeva, Bosna a Hercegovina antimonit, realgar
Lesnica antimonit
Mačkatica u Surdulice, Srbsko molybdenit
Majdanpek, Srbsko chalkopyrit, pyrit
Mežica, Slovinsko wulfenit, pyromorfit, hydrozinkit, vanadinit
Prilep, Srbsko rhaeticit, kyanit
Roduša, Makedonie chromit
Slatina, Srbsko markazit
Srebenica, Bosna chalkopyrit, pyrit, sfalerit, galenit, tetraedrit
Stolica antimonit
Trepća (Stantrg) u Kosovské Mitrovice, Srbsko sfalerit, ilvail, galenit, boulangerit, pyrhotin, pyrit, kalcit, arzenopyrit, dolomit, ludlamit, vivianit
Tržić, Slovinsko cinabarit