hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

RUMUNSKO

Abrudbánya zlato
Baia de Arieş sylvanit, nagyagit
Baia Mare inesit
Baia Sprie baryt, halotrichit, baryt, realgar, wolframit, miargyrit, pyrostilpnit, andorit, bournonit
Băiţa zlato, caledonit, wulfenit
Banátské hory magnetit, chromit, kyanotrichit, andradit, grosulár
Borév heulandit
Boţeşti hessit
Brad zlato
Capnic (Kapnik) realgar, antimonit, tetraedrit, ametyst, kalcit, rodochrozit, helvín, baryt
Cavnic semseyit
Ciclova andradit, arzenopyrit
Ditrău sodalit
Dognecea, Banátské hory halit, grosulár
Herja (Baia Mare) pyrhotin, berthierit, semseyit, antimonit
Moldova, Banát měď, lettsomit, malachit, kyanotrichit
Moraviţa (Ocna de Fier), Banát ludwigit
Musariu zlato
Olahpianu rutil, zlato
Orsov chromit
Récbánya dolomit
Rodna semseyit
Roşia Montană, Sedmihradsko zlato, pyrit, sfalerit, galenit, alabandin
Săcărâmb eukairit, krennerit, rodochrozit, nagyagit, alabandin, sylvanit, jordanit, laumontit, apofylit
Sedmihradsko chalkofylit
Uroiu tridymit
Zlatna-Almaşul Mare telur