hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

SLOVENSKO

Bánská Štiavnica stříbro, sádrovec, baryt, dolomit, diaspor, křišťál, pyrit, markazit, sfalerit, nussierit, proustit, pyrargyrit, manganokalcit, ametyst, melanterit, akantit, argentit, galenit, antimonit, stefanit, tetraedrit, zlato, kalcit, inesit, pyromorfit, chalkopyrit
Dobšina gersdorffit, chloantit, skutterudit, ankerit, nikelín, vivianit, annabergit, azbest, siderit, chromit, serpentin, hadec (hornina)
Donovaly hematit
Dubník u Prešova alunogen, halotrichit, drahý opál
Handlová lupek (hornina)
Hnúšťa magnezit, pyrit, mastek
Hodruša alunogen, nussierit, pleonast
Kremnica epsomit, baryt, zlato, pyrit, akantit, argentit, antimonit, limonit
Kuzmice montmorillonit
Lovinobaňa ankerit, palygorskit, magnezit
Lubietová u Bánské Bystrice kašolong, tirolit, chryzokol, euchromit, malachit, libethenit, pseudomalachit, euchroit
Magurka v Níz. Tatrách antimonit, zlato
Merník u Vranova nad Toplou cinabarit, metacinabaryt
Mlynky sádrovec, baryt, anhydrit, ankerit, chalkopyrit, pyrit, siderit, galenit, bornit
Nandráž měď
Nižná Slaná u Rožňavy cinabarit, rtuť, evansit
Pernek valentinit, pyrit, roméit, antimonit
Pezinok kermezit, valentinit
Prešov sádrovec, kamenná sůl, opál
Rožňava baryt, dolomit, ankerit, tetraedrit
Rudňany baryt, pyrit, siderit, schwazit
Sliač travertin (hornina)
Smolník apjohnit, arzenolit, epsomit, chalkopyrit, pyrit, měď, botryogen, almandin, chalkantit, melanterit, jarosit
Spišská Nová Ves sádrovec, anhydrit, aragonit
Stupava amfibolit (hornina)
Špania Dolina u Bánské Bystrice epsomit, chalkopyrit, chalkantit, lirokonit, celestin, tirolit, chalkofylit, devillín, langit, chryzokol, malachit, epidot, tetraedrit
Tajov u Bánské Bystrice auripigment, realgar
Tri Vody chalcedon
Vechec u Prešova tridymit
Zlatá Idka berthierit, antimonit, jamesonit
Železník u Tisovce ankerit, wavellit, evansit, delvauxit, variscit, siderit, limonit, chalcedon, manganit, limonit