hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

Karbonáty


Ankerit


Aragonit


Azurit


Barytokalcit


Borax

Cerusit

Cerusit (2)

Dolomit

Kalcit

Kernit


Magnezit


Malachit


Rodochrozit


Siderit


Smithsonit