hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

Sulfidy


Akantit


Antimonit


Arsenopyrit


Auripigment


Bizmutin

Bornit

Cinabarit

Covellín

Enargit

Galenit


Glaukodot


Chalkopyrit


Chalkozín


Jamesonit


Kobaltin


Markazit


Millerit


Molybdenit


Nikelín


Proustit

Pyrhotin

Pyrit

Relagar

Sfalerit

Stefanit


Sylvanit


Tetraedrit