hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

A-E F-I J-N O-S T-Z

Ryzí prvky jsou volné, nesloučené prvky, které rozdělujeme do tří skupin:

kovy - zlato, stříbro a měď
polokovy - arsen, antimon
nekovy - uhlík, síru

Kovové prvky jsou velmi kompaktní, ohebné, kujné, tažné a opakní. Obvyklý je celistvý, dendritický nebo drátovitý vzhled. Dobře vyvinuté krystaly jsou vzácné. Polokovy jsou narozdíl od kovů špatnými vodiči elektrického proudu a vyskytují se obvykle v konkrecích. Nekovové prvky jsou průsvitné až průhledné, nevodí elektrický proud a mají sklon tvořit dobře vyvinuté krystaly.

Každý prvek o sobě má jednotnou stavbu, skládá se z nejmenších částeček - atomů. Hmotnost jednoho atomu činí asi 10-24g jeho průměr činí asi 10-10m. Atomy nelze chemickou cestou dále dělit. V současné době jsou známy 104 prvky, kterým odpovídá 104 různé druhy atomů. Z nich bylo dosud v přírodě nalezeno 90, ostatní byly vyrobeny uměle. Výskyt prvků v přírodě je z hlediska jeho hojnosti velmi nerovnoměrný. Naše zemská kůra se skládá zhruba z poloviny z kyslíku a z jedné čtvrtiny z křemíku. Většina prvků se vyskytuje pouze v chemických sloučeninách. Chemická sloučenina je z nejméně dvou různých druhů atomů; přitom spojení dvou různých prvků tvoří naprosto jinou látku. Tak například prvky vodík a kyslík, což jsou oba plyny tvoří novou látku - vodu, tedy kapalinu.Prvky mají různě silnou potřebu vytvářet sloučeniny, čím jsou ušlechtilejší, tím častěji se vyskytují v přírodě jako čistý prvek.