hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

SLOŽENÍ MINERÁLŮ

Nerosty jsou buď volné, nesloučené prvky anebo sloučeniny prvků. Jejich složení je vyjádřeno chemickým vzorcem. Například vzorec CaF2.To značí, že atomy vápníku (Ca) se sloučily s atomy fluoru (F). Indexové číslo (2) znamená, že na jeden atom vápníku připadají dva atomy fluoru. Minerály jsou roztříděny do skupin podle svého chemického složení a podle krystalové skupiny. V případě, že neznáte názvy chemických prvků slouží tato tabulka.

Ryzí prvky

Jsou to volné, nekombinované prvky. Tato relativně malá skupina se stává zhruba z 50 členů, z nichž některé (zlato, stříbro) jsou vysoce hodnocené.

Halidy

Všechny minerály této skupiny obsahují jeden z halových prvků: fluór, chlór, bróm nebo jód. Atomy těchto prvků se kombinují s atomy kovů a vytvářejí tak nerosty jako halit (Na a Cl) nebo fluorit (Ca a F). Je to malá skupina minerálů asi se 100 členy.

Sulfidy (sirníky)

Jde o obecně rozšířenou skupinu více než 300 minerálů. Sulfidy jsou chemické sloučeniny, ve kterých se síra kombinuje s kovovými a polokovovými prvky. Jako příklady lze uvést pyrit a realgar.

Oxidy a hydroxidy

Tato skupina zahrnuje přes 250 minerálů. Oxidy jsou sloučeniny, v nichž se jeden nebo dva kovové prvky kombinují s kyslíkem. Kovový prvek v kombinaci s vodou s hydroxylovým radikálem (OH) vytváří hydroxid.

Karbonáty (uhličitany)

Je to skupina asi 200 minerálů. Karbonáty jsou sloučeniny, ve kterých se jeden nebo více kovových prvků kombinuje s uhličitanovým radikálem. Kalcit, nejběžnější karbonát, vzniká sloučením vápníku s karbonátovým radikálem.

Sulfáty (sírany)

Jsou to sloučeniny, v nichž se jeden nebo více kovových prvků kombinuje s radikálem sulfátu.

Fosfáty (fosforečnany)

Je to skupina zářivě barevných minerálů. Fosfáty jsou sloučeniny, ve kterých se jeden nebo více kovových prvků kombinuje s fosfátovým radikálem. K této skupině jsou přidruženy arsenáty a vanadáty.

Silikáty (křemičitany)

Významná a obecně rozšířená skupina má více než 500 minerálů. Silikáty jsou sloučeniny křemíku a kyslíku, v nichž se kovové prvky slučují buď s jednotlivými, nebo zákonitě uspořádanými tetraedry. Silikáty se rozdělují do šesti tříd.