hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

název Hornická naučná stezka ve zlatohorském rudním revíru
začátek Náměstí ve Zlatých Horách u Hornického muzea
konec Náměstí ve Zlatých Horách u Hornického muzea
délka 16 km
počet zastávek 12
zaměření hornictví, historie, geologie
typ stezky pro pěší, případně horská kola
náročnost středně těžký terén
čas pro prohlídku 6 - 7 hodin, možno zkrátit vynecháním hřebene (3- 4hod)
značení turistické značení (okruh – červená)
průvodce Večeřa, J. - Večeřová, V. :  Hornická naučná stezka ve zlatohorském rudním revíru. - Terra, sborník montanisticko - geologického nadačního fondu, r. 6, Jeseník 2000. 
doba návštěvy mimo zimní měsíce (v zimě možnost návštěvy jen vybraných částí)
mapa Jeseníky (100000/39) 
poznámky vhodné navštívit s průvodcem - zajišťuje Pinka (e-mail pinka@jes.cz
správce stezky Montanisticko-geologický nadační fond
kraj Olomoucký
okres Jeseník
CHKO - NPP CHKO Jeseníky
turistický region severní Morava a Slezsko