hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

BRNO

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
Brno
659 37

tel.: 05/4232 1205
fax: 05/4221 2792

otevřeno celoročně, denně kromě neděle a pondělí 9.00 – 17.00 hodin

Vstupné:
Základní vstupné: stálé expozice 20,- Kč (rodinné vstupné 55,- Kč, platí pro rodiče s dvěmi dětmi),
výstavy a expozice 36,- Kč (rodinné 85,- Kč),
Dětské muzeum 10,- Kč (platí pro děti od 3 let)
Poloviční vstupné: děti a studenti, důchodci, vojáci zákl. služby a držitelé průkazu ZTP, Karty mládeže,
ISIC, ITIC, Go-25, EUROBEDS, EURO 26
Volný vstup: AMG, ICOM, IUS

Bezbariérový přístup do všech expozic kromě paleontologické expozice Zaniklý život na Moravě

Svět nerostů – vlastnosti, složení, vznik nerostů a hornin, nerosty a horniny Moravy a Slezska, mineralogický systém, meteority, tektity, broušené drahé kameny.
Zaniklý život na Moravě – vývoj živočišné a rostlinné říše na Zemi, originální nálezy z moravských lokalit, modely, dioramata, rekonstrukce.

Pozn.: Mineralogická expozice v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, v předsálí pravidelné výstavky s mineralogickou tématikou. Lektorská služba, doplňkové videoprogramy, testy, možnost paleontologických exkurzí.

e-mail: mzm@mzm.anet.cz,
odkaz: http://www.mzm.cz