hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

HRADEC KRÁLOVÉ

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové
50002

tel.: 049/5514 625 fax: 049/5512 899
otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13 – 17

přehled geologie, mineralogie, petrologie a paleontologie východních Čech