hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

JESENÍK

Vlastivědné muzeum Jesenická
Zámecké nám. 1
Jeseník
790 00

tel.: 0645/401 070

Otevírací doba:
otevřeno celoročně zavírací den dle období
květen - září: Út-Pá 9-11.30 12.30-16.30; So 8-11.30 12.30-15.30
říjen - duben: Út-So 8-11.30 12.30-15.30

Vstupné:
Základní: 15 Kč (expozice), 10 Kč (výstavy)
Snížené: 10 Kč (expozice), 5 Kč (výstavy)
Příplatky, poplatky: prohlídka mimo otvírací dobu (100% příplatek)
text 15 Kč, foto 20 Kč
Muzeum nemá bezbariérový přístup.

geologie Jesenicka ( 3 sály ), základní přehled minerálů a hornin Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor, petrografie a mineralogie žulovského plutonu, geologie terciéru a kvartéru, historie kamenictví

otevírací doba knihovny - ve všední dny během pracovní doby

Periodika: Ročenka muzejní společnosti Jeseník