hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

JÍLOVÉ U PRAHY

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy specializované na zlato v Čechách
Masarykovo nám. 16
Jílové u Prahy
254 80

tel.: 02/9951 736 fax:02/9951 841
otevřeno kromě pondělí 9 – 12, 13 – 16, v sobotu a o prázdninách do 17 h

zlato v České republice, vlastnosti a použití zlata, historie, geologie a mineralogie jílovského revíru

Pozn.: Naučná stezka “Jílovské zlaté doly”, možnost rýžování zlata na nádvoří muzea

e-mail: nohme@mbox.vol.cz
odkaz: http://www.nohme.cz/muzeum.htm