hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kulturní služby města Moravská Třebová – Městské Muzeum
Svitavská 18
Moravská Třebová ( hlavní budova )
571 01

Zámecké nám. 1 ( zámek )
571 01 M. Třebová ( expozice )

tel.: 0462/311 203 ( hlavní budova ); 0462/312 456 ( zámek ) fax: 0462/316 202
otevřeno od července úterý až pátek 9 – 12, 14 – 17; sobota a neděle 14 – 17

geologické poměry Moravskotřebovska – geologický vývoj regionu, paleontologická sbírka, těžba nerostných surovin