hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

PÍSEK

Prácheňské muzeum v Písku
Velké mám. 114
Písek
397 24

tel.: 0362/214 731-2, 211 114 fax: 0362/211 114 (Po-Pá 7 - 15)

otevřeno březen až prosinec v úterý až neděli 9 – 18
otevírací doba knihovny nebo badatelny: Út, Čt: 8.30 - 11.30; St, Pá: 13 - 17

Vstupné:
Základní: 20 Kč
Snížené: 10 Kč
Speciální: 5 Kč
volné: AMG, novináři

muzeum má bezbariérový přístup.

expozice Nerostné bohatství – geologické poměry regionu, mineralogie, petrologie, vltavíny
expozice Zlato v Pootaví – historie těžby, archeologické nálezy, minerály zlatonosných žil a náplavů

periodikum: Výroční zprávamuzea - 1 x ročně

e-mail: prachmuz@pi.bohem-net.cz
odkaz: http://www.pi.bohem-net.cz/muzeum