hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

PROSTĚJOV

Muzeum Prostějovska
Náměstí T. G. Masaryka 2
Prostějov
796 01

tel.: 0508/330 991 fax: 0508/24 798

Otevřeno denně mimo pondělí 9,30 – 12, 13 – 17
Otevírací doba knihovny nebo badatelny: Po-Pá 8 - 16

Vstupné:
Základní: 15 Kč
Snížené: děti do 15 let, invalidé, vojáci ZS
Speciální: hromadné školní návštěvy
Volné: ve dnech otevřených dveří
Muzeum nemá bezbariérový přístup.

Expozice Geologie Prostějovska od prekambria po kvartér, paleontologické nálezy a lokality na Prostějovsku

Periodika: Zpravodaj Muzea Prostějovska - 2x ročně