hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

STŘÍBRO

Městské muzeum ve Stříbře
Masarykovo nám. 21
349 01 Stříbro

tel.: 0183/2214

Otevřeno celoročně pondělí až pátek 9 – 12, 13 – 16, v červenci a srpnu i v sobotu 9 – 12 ( hromadné návštěvy po objednání kdykoliv )

historie dolování polymetalických rud, mineralogie Stříbrska