hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

A-E F-I J-N O-S T-Z

Sulfidy jsou chemické sloučeniny, ve kterých je síra sloučena s kovovými a polokovovými prvky. Nahradí-li telur v sulfidu síru, je výslednou sloučeninou telurid, nahradí-li ji arsen, vytvoří se arsenid. Vlastnosti sulfidů, teluridů a arsenidů jsou poněkud proměnlivé.

Mnohé sulfidy mají kovový lesk a vzhled a jsou měkké a hutné (galenit). Některé jsou nekovové (realgar) nebo relativně tvrdé (markazit). Dobře vyvinuté vysoce symetrické krystaly jsou běžné. Sulfidy jsou vodivé.

Sulfidy jsou velmi důležité rudy olova, zinku, železa a mědi. Tvoří se na hydrotermálních žílách pod hladinou podzemní vody, protože jinak snadno oxidují na sírany. Sirné soli jsou sloučeniny, ve kterých jsou kovové prvky zastoupeny sírou a polokovovým prvkem (antimonem). Jejich vlastnosti jsou podobné sulfidům.

V dřívějších dobách platilo v této třídě dělení, které vycházelo ze středověké hornické praxe. Rozlišovaly se tak například kyzy s kovovým leskem a nápadně světlou barvou, leštěnce s kovovým leskem, ale šedou či černou barvou, blejna a rudky, nerosty s polokovovým leskem, které jsou v tenkých vrstvách průhledné a podobně. Dnes se nerosty této třídy rozdělují vědecky přesně na kovové a nekovové sulfidy.